ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

 

Το ιατρείο εμπλέκεται σε ένα πλήθος επιστημονικών, κοινωνικών, προληπτικών και εθελοντικών δραστηριοτήτων. Σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης, η εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού και η παροχή οθφαλμολογικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

 

 
eye
 
 
 

foropter2