Επιστημονικό έργο του ιατρείου

 

Το οφθαλμοχειρουργικό ιατρείο συμετέχει σε ένα πλήθος επιστημονικών δραστηριοτήτων. Σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης.