Η παιδο-οφθαλμολογία αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο της οφθαλμολογίας που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, ειδική προσέγγιση του μικρού ασθενούς και ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του γιατρού και των γονέων.

 

Κατά την περιήγησή σας στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με: