Τονόμετρο αέρος

 

Με τη χρήση των τονομέτρων αέρος είναι δυνατή η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης χωρίς την επαφή του οργάνου στον οφθαλμό. Έτσι, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος μόλυνσης ή τραυματισμού του εξεταζόμεου οφθαλμού.Η μέτρηση γίνεται με ένα απαλό φύσημα αέρος το οποίο δεν προκαλεί καμία δυσανεξία ή πόνο στον ασθενή ενώ δεν χρειάζεται ούτε η ενστάλλαξη αναισθητικών σταγόνων.

Οι μετρήσεις του τονομέτρου αέρος είναι αξιόπιστες, διότι μετρά μόνο όταν είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο ενώ πραγματοποιούνται περισσότερες από μια μετρήσεις για τον αποκλεισμό πιθανών ακραίων τιμών μέτρησης. Είναι απαραίτητο σε ασθενείς με γλαύκωμα στους οποίους απαιτείται συχνή μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης

Στις δύσκολες περιπτώσεις λήψης μετρήσεων το τονόμετρου προσαρμόζει τις παραμέτρους του φυσήματος καθιστώντας δυνατή τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πιεσης κάτω από δύσκολες συνθήκες.