Το οφθαλμοχειρουργικό ιατρείο Μ. Αρβανίτη αποτελεί σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή Κορυδαλλού, Νικαίας, Κερατσινίου, Αιγάλεω και Πειραιά. Ο πλήρης και άρτιος εξοπλισμός του ιατρείου, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση και εμπειρία του χειρουργού οφθαλμιάτρου Μ. Αρβανίτη, επιτρέπουν την παροχή εξειδικευμένων οφθαλμολογικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε σύγχρονου ανθρώπου.

 

Το οθφαλμολογικό ιατρείο είναι πλέον εξοπλισμένο με σύστημα ψηφιακής φλουoροαγγειογραφίας. Σε συνδυασμό με το σύστημα OCT (optical coherence tomography) είναι δυνατή η διαγνωστική προσπέλαση όλων των παθήσεων του βυθού.

 

Τι είναι η φλουροαγγειογραφία;

 

Η ψηφιακή φλουοροαγγειογραφία είναι μια διαγνωστική εξέταση που επιτρέπει στον οφθαλμίατρο να μελετήσει την κατάσταση των αγγείων -και κατ' επέκτασιν των υπολοίπων ιστών- του βυθού του οφθαλμού. Πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατή η εξέταση του αμφιβληστροειδούς, δηλαδή του χιτώνα που είναι υπεύθυνος για την αντίληψη της όρασης. Καθώς πολλές από τις παθήσεις του βυθού του ματιού οφείλονται σε διαταραχές των αγγείων (ανάπτυξη παθολογικών αγγείων, διαρροή από τα αγγεία κτλ), η φλουοροαγγειογραφία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εξετάσεις της οφθαλμολογίας.

 

Η φλουοροοαγγειογραφία πραγματοποιείται με έγχυση μιας χρωστικής σε μια φλέβα του χεριού. Η χρωστική περνάει από τα αγγεία του σώματος και φτάνει στα αγγεία του οφθαλμού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την έγχυσή της. Με μια ειδική απεικονιστική συσκευή λαμβάνοναι ειδικές λήψεις (ψηφιακές φωτογραφίες) με χρήση φίλτρων, στα οποία η συγκεκριμένη χρωστική φθορίζει.Η χρωστική που χρησιμοποιείται είναι η φλουορεσείνη. Οι ψηφιακές φωτογραφίες καταγράφουν την πρόσληψη της χρωστικής από τις αρτηρίες και τις φλέβες. Αν τα αγγεία δεν είναι φυσιολογικά, τότε η χρωστική ουσία διαρρέει και συσσωρεύεται σε διάφορους ανατομικούς χώρους. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται όλες οι πιθανές βλάβες καθώς και τα μη φυσιολογικά αγγεία.

 

Με βάση τα ευρήματα της φλουοροαγγειογραφίας μπορούμε όχι μόνο να θέσουμε τη διάγνωση, αλλά και να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τον τύπο, το μέγεθος και τη θέση της βλάβης ώστε να προτείνουμε την ενδεδειγμένη θεραπεία. Η φλουροαγγειογραφία είναι απαραίτητη σε παθήσεις όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, η φλεβική απόφραξη και το οίδημα. Η διαδικασία είναι ανώδυνη και διαρκεί λίγα μόνο λεπτά.

 

Σακχαρώδης διαβήτης, ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας και αγγειακές παθήσεις του βυθού αποτελούν κοινές και συχνές παθήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια οπτικής οξύτητας. Στο οφθαλμοχειρουργικό ιατρείο έχετε τη δυνατότητα να υποβληθείτε σε όλες τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς να χρειάζεται παραπομπή σε άλλακέντρα.

 

Πως γίνεται η φλουοροαγγειογραφία;

- πραγματοποιείται μυδρίαση των οφθαλμών (διαστολή κόρης) με τα κατάλληλα κολλύρια
- τοποθετείται στο χέρι ο φλεβοκαθετήρας που θα χρησιμοποιηθεί για την έγχυση
- εγχύεται ενδοφλέβια η χρωστική στον καθετήρα
- πραγματοποιούνται οι λήψεις μέχρι και μερικά λεπτά μετά την έγχυση
- αφαιρείται ο καθετήρας

 

Λόγω της ενδοφλέβιας έγχυσης μπορεί να παρουσιάσετε:   

- αίσθημα καψίματος τοπικά στην περίπτωση που υπάρξει εξαγγείωση της χρωστικής από τη φλέβα του χεριού σας
- αίσθημα ναυτίας ή τάση για έμετο
- θα έχετε θολή όραση και φωτοευαισθησία για μερικές ώρες μετά την εξέταση εξαιτίας της μυδρίασης
- λόγω της φλουορεσκεΐνης ίσως το δέρμα ή/και τα ούρα σας εμφανίσουν μια κίτρινη απόχρωση