Το οφθαλμολογικό ιατρείο είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα. Είναι το μοναδικό οφθαλμολογικό ιατρείο της ευρύτερης περιοχής Κορυδαλλού Νικαίας Κερατσινίου και Αιγάλεω με OCT (Optical Coherence Tomography) αλλά και με άλλες διαγνωστικές συσκευές. Παρακάτω μπορείτε να δείτε από τι αποτελείται ο εξοπλισμός του ιατρείου καθώς και μερικές πληροφορίες για κάθε ένα από τα επιμέρους μηχανήματα.

 

  1. OCT (OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY)
  2. ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
  3. ΤΟΝΟΜΕΤΡΟ ΑΕΡΟΣ
 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΟΜΕΤΡΟ

  5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΟΡΟΠΤΕΡΟ
  6. ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ/ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΟ
  7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΟΠΤΟΤΥΠΟ
  8. ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
  9. ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ
  10. ΣΚΙΑΣΚΟΠΙΟ
  11. ΑΜΕΣΟ / ΕΜΜΕΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ
  12. ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑ
  13. ΠΑΔΙΚΟ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ / ΒΙΝΤΕΟΚΕΡΑΤΟΣΚΟΠΙΟ